| Musik | Danse | Scenen | Rejser | Hall of Fame | Country Life | Nyheder | Links | Country World |
Country og western gear
Emner for sange
Tog og togulykker
komponister
Fred Rose
Tema artikler
Country mad
Western film
Jernbanen
Barn Dance
Hyldest til Mestre
Band oplevelser
DK country liv
Country jul
Jernbanen i USA

Jernbanen i USA

Tak til: René Jul-Hansen
Foto: Dan Bowen

Jernbanen i USA

Jernbanerne var længe om at holde sit indtog i USA. Det skyldes først og fremmest at USA dengang var et land i udvikling. Mange af de samfund der fandtes satte pris på at være sig selv og ønskede ikke at blive knyttet tættere til resten. Dette ændredes gradvist gennem den tiltagende industrialisering af USA. Samtidigt var der en tendens i politiske kredse der så en fordel i at forbinde landet med en bedre infrastruktur og undgå de problemer der havde ført til den amerikanske borgerkrig. Allerede under den amerikanske borgerkrig besluttede unionsregeringen, nordstaterne, at etablere en forbindelse på tværs af USA.

Beslutningen om iværksættelse af dette enorme projekt blev taget i 1862. På grund af den enorme udfordringer fra naturens side, samt problemer med indfødte, borgerkrig med mere; forudså man at arbejdet ville vare omkring 15 til 20 år. I virkeligheden kom det til at tage 7 år. Det blev to nyetablerede selskaber: Central Pacific og Union Pacific. Central Pacific startede fra Sacramento i Californien, Union Pacific, fra Council Bluffs ved Missouri floden. De to selskaber mødtes ved Promotory Point i staten Utah. Iøvrigt efter at have lagt hundreder af kilometer spor parallelt.

Der er naturligvis mange jernbaneselskaber i USA, men på grund af banens specielle historie er Union Pacific og Central Pacific blandt de kendteste. I vore dage er begge opslugt af store konglomerater.

Amtrak

Selv om der i USA findes der et utal af nærtrafiksystemer og jernbaneselskaber er Amtrak det eneste selskab der tilbyder passagertrafik mellem de større byer.
Amtraks formelle navn er The National Railroad Passenger Corporation. Selskabet blev skabt på grundlag af The Rail Passenger Service Act of 1970.
Før etableringen af Amtrak blev passagertrafikken udført af de selskaber der i dag kaldes godsselskaberne.

Amtrak overtog alle jernbaneselskabers passagertrafik på nær tre: Rock Island Railroad, Southern Railway og Denver & Rio Grande Western Railroad.
Disse tre selskaber indstillede alle deres persontrafik i 1984
Som modydelse for at få regeringens tilladelse til at slippe ud af de mange koncessionsaftaler omkring passagertrafikken - hvilket igen betød mange millioner dollars i underskud - betalte godsselskaberne noget der i 2001 værdi svarer til 750 millioner i USD. Beløbet dengang var 200 millioner USD.

Amtrak ejer selv omkring 1250 km jernbanenet, primært beliggende i det nordøstlige USA mellem Boston og Washington. Desuden har Amtrak brugsrettigheder på omkring 37.000 km jernbanestrækning der ejes af godsselskaberne. Gennem lovgivningen er Amtrak sikret fortrinsret til trafik på disse strækninger i forhold til øvrige selskaber. Amtrak betaler som modydelse godsselskaberne for disse rettigheder. I modsætning til mange andre lande er det stadig de private selskaber der i USA ejer store dele af jernbanenettet.

1971: 184 tog og 314 stationer
2001: 260 tog og 512 stationer

45 af USA's stater betjenes i dag og nummer 46 Maine er i planlægningsfasen.
I der er Alaska, Hawaii, South Dakota og Wyoming ude persontog fra Amtrak.

Amtrak hedder i virkeligheden: National Railroad Passenger Corp AMTRAK er en sammentrækning af American og track.

Højeste passagertal: 22.517.264 opnået i 2000.

Fem travleste stationer målt i mio passagerer pr år i 2000:
(1) New York: 8,4
(2) Philadelphia: 3,8
(3) Washington, D.C.: 3,4
(4) Chicago: 2,2
(5) Newark: 1,4
Ansatte: 24.000
Lokomotiver: 343 (egne og lejede)
Vogne: 2.272 (egne og lejede).
 
Tak til: René Jul-Hansen
> Tilbage til Jernbanen Udgivet: 11-11-2005
 
Nyhedsbrev
Fede Annoncer
Det skal fejres
Henry Glover
21-05-1921
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2024 Country World
Login | Registrering | Kontakt | Sitemap | Powered by CMS2K | Countrymusik | Country | English
Linedance | Square dance | Country Hall of Fame | Country Life | Country kalender | Nyheder | Country World
Country World - Gunløgsgade 21, 4.tv. - 2300 København S